Torrissen, Johannes

Torrissen, Johannes (1927-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1969-1973

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter