Drevland, Jørun

Drevland, Jørun (1944-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 7 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter