Hansteen, Kirsten

Hansteen, Kirsten (1903-1974)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Hansteen, Kirsten har avgått ved døden.

Finn informasjon etter