Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Fiskvik, Kleiv Simon

Fiskvik, Kleiv Simon (1943-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter