Skeie, Kristoffer Frimann

Skeie, Kristoffer Frimann (1911-1999)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1965-1969

Gå til bildegalleri

Skeie, Kristoffer Frimann har avgått ved døden.

Finn informasjon etter