Kværnes, Kristine

Kværnes, Kristine (1924-1979)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1977-1981

Gå til bildegalleri

Kværnes, Kristine har avgått ved døden.

Finn informasjon etter