Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Wengen, Kristian

Wengen, Kristian (1973-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1997-2001

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 04.07.1973

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Finnmark, 1997 - 2001, SV.