Nordhaug, Liv

Nordhaug, Liv (1926-2002)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1973-1977

Gå til bildegalleri

Nordhaug, Liv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter