Vennesland, Line Kysnes

Vennesland, Line Kysnes (1985-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 2013-2017
Ansiennitet:
0 år, 187 dager

Gå til bildegalleri