Teknisk test av Stortinget 17.–18. septembers

Tirsdag. 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Lund, Maj-Christin Stenersen

Lund, Maj-Christin Stenersen (1953-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter