Henden, Margot

Henden, Margot (1931-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 6 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter