Lazreg, Mohammed

Lazreg, Mohammed (1951-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 2009-2013

Gå til bildegalleri