Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Øksnevad, Monrad

Øksnevad, Monrad (1893-1958)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1950-1953

Gå til bildegalleri

Øksnevad, Monrad har avgått ved døden.

Finn informasjon etter