Mo, Norvald

Mo, Norvald (1953-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 94 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Arbeidsdepartementet

Statssekretær
23.11.2012 -

Finn informasjon etter