Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Bovim, Odd

Bovim, Odd (1980-)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 2013-2017

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 02.12.1980

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 2013 - 2017, V.