Vattekar, Odd

Vattekar, Odd (1918-1992)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Vattekar, Odd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter