Børresen, Ole Ingemann

Børresen, Ole Ingemann (1900-1985)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1945-1949

Gå til bildegalleri

Børresen, Ole Ingemann har avgått ved døden.

Finn informasjon etter