Torgnes, Paul Birger

Torgnes, Paul Birger (1954-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1981-1985

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter