Hagen, Per

Hagen, Per (1899-1983)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 88 dager

Gå til bildegalleri

Hagen, Per har avgått ved døden.

Finn informasjon etter