Larsen, Reidar T.

Larsen, Reidar T. (1923-2012)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Larsen, Reidar T. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter