Wågan, Sigrid Jonette Heide

Wågan, Sigrid Jonette Heide (1925-1992)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1958-1961

Gå til bildegalleri

Wågan, Sigrid Jonette Heide har avgått ved døden.

Finn informasjon etter