Khan, Saera

Khan, Saera (1979-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri