Sperrud, Svein

Sperrud, Svein (1905-1963)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1961-1965

Gå til bildegalleri

Sperrud, Svein har avgått ved døden.

Finn informasjon etter