Berger, Torer

Berger, Torer (1932-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1989-1993

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter