Tynning, Torstein

Tynning, Torstein (1932-2000)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1981-1985
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Tynning, Torstein har avgått ved døden.

Finn informasjon etter