Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Folland, Vilde Følling

Folland, Vilde Følling (1991-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 2013-2017

Gå til bildegalleri