Simensen, Vilhelm Henning

Simensen, Vilhelm Henning (1917-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1965-1969

Gå til bildegalleri

Simensen, Vilhelm Henning har avgått ved døden.

Finn informasjon etter