Stortingets presidentskap. Fra venstre: Nils T. Bjørke (Sp), Magne Rommetveit (A), Eva Kristin Hansen (A), Olemic Thommessen (H), Morten Wold (FrP) og Abid Q. Raja (V). Foto: Stortinget.

Stortingets presidentskap. Fra venstre: Nils T. Bjørke (Sp), Magne Rommetveit (A), Eva Kristin Hansen (A), Olemic Thommessen (H), Morten Wold (FrP) og Abid Q. Raja (V). Foto: Stortinget.

Stortingets presidentskap

Presidentskapet er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid, og har ansvar for at konstitusjonelle regler om forholdet mellom regjering og nasjonalforsamling etterleves.

Stortingets presidentskap velges ved Stortingets konstituering hvert år, av og blant representantene.

Presidentskapet består av seks personer: Stortingets president, første visepresident, annen visepresident, tredje visepresident, fjerde visepresident og femte visepresident. 

Se oversikt over presidentskapets medlemmer.

Presidentskapet ledes av stortingspresident Olemic Thommessen (H), som innehar det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen. Stortingets direktør er sekretær for presidentskapet.

Se også

Kontaktinformasjon

Spørsmål om presidentskapet rettes til Stortingets direktør

Kyrre Grimstad (fungerende)
Telefon: 23 31 35 59
postmottak@stortinget.no

Pressekontakt for presidentskap, direktør og øvrige administrative ledelse

Se pressesiden

Saker til behandling

Se alle

Ferdigbehandlede saker

Se alle