Stortingets president

Olemic Thommessen er stortingspresident. Han leder presidentskapet, som er Stortingets øverste administrative organ.

Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Terje Heiestad/Stortinget.

Les om presidentskapet.

Olemic Thommessens biografiside.

Stortingspresidentens taler og artikler.

Oversikt over stortingspresidenter tilbake til 1814.

Bilder av presidentskapet på Flickr (kan benyttes fritt mot kreditering).

Stortingspresidenten leder, sammen med øvrige medlemmer av presidentskapet, arbeidet i Stortinget. Presidentskapet har det øverste ansvaret for å planlegge og organisere den praktiske gjennomføringen av Stortingets virksomhet. Særlige viktige oppgaver er å påse at alle saker blir behandlet i henhold til Grunnloven og reglene i Stortingets forretningsorden, og at konstitusjonelle regler om forholdet mellom Stortinget og regjeringen blir overholdt.

Stortingspresidenten er fritatt fra å være medlem av noen av Stortingets faste fagkomiteer, men har utover dette fulle rettigheter som stortingsrepresentant. Stortingspresidenten og presidentskapet leder møtene i stortingssalen, og styrer planleggingen av møtene.

Selv om stortingspresidenten har en annen rolle er i det daglige politiske arbeidet enn andre stortingsrepresentanter, deltar han i den politiske debatten og er en sentral talsmann for vårt demokrati samt en formidler av folkestyrets verdier.

Stortingspresidenten har, som leder i Stortinget, en viktig oppgave i å fremme kunnskap om Stortingets rolle i vårt demokrati. Dette danner grunnlaget for mye av hans utadrettede virksomhet. På vegne av Stortinget møter stortingspresidenten grupper og personer fra alle deler av samfunnet: offisielle delegasjoner, skoleelever, frivillige organisasjoner, representanter for kulturlivet og ildsjeler som legger ned en stor innsats på ulike områder i samfunnet.

Stortingspresidenten representerer Stortinget offisielt i utlandet, leder delegasjoner fra Stortinget til andre lands nasjonalforsamlinger og mottar offisielle, internasjonale besøk. Det er tradisjon for et nært samarbeid mellom parlamentene i de nordiske landene, og stortingspresidenten er aktiv i dette arbeidet.

Stortingspresident Olemic Thommessens Facebookside.

Stortingspresident Olemic Thommessens blogg.

Kontaktinformasjon

Se pressesiden for informasjon om pressekontakt for presidentskap, direktør og øvrige administrative ledelse.

 • Olemic Thommessen. Foto: Stortinget.

  Thommessen samler kolleger til årsmøte på Lillehammer

  Tirsdag 22. august inviterer stortingspresident Olemic Thommessen sine kolleger i parlamentene i Norden og Baltikum til årsmøte i det parlamentariske nordisk-baltiske samarbeidet – NB8. Det skjer i hjembyen Lillehammer.

 • Brasils president Michel Temer og stortingspresident Olemic Thommessen i Eidsvollsgalleriet. Foto: Stortinget

  Brasils president besøkte Stortinget

  23. juni besøkte Brasils president Michel Temer Stortinget og stortingspresident Olemic Thommessen for første gang. 

 • Stortingspresident Olemic Thommessen før møtet med den georgiske parlamentspresidenten Irakli Kobakhidze. Foto: Stortinget.

  Ønsker tettere samarbeid

  Stortingspresident Olemic Thommessen er på offisielt besøk til Georgia 20.–22. mars sammen med sine kolleger i de nordiske og baltiske land (NB8).

 • Stortingspresident Olemic Thommessen.

  Felles støtte til Georgia

  Stortingspresidenten og de andre parlamentspresidentene i Norden og Baltikum er på offisielt besøk i Georgia 20.–22. mars.

 • Offisielt besøk fra den canadiske parlamentspresidenten Geoff Regan til stortingspresident Olemic Thommessen 9. januar 2016. Foto: Stortinget.

  75 år med norsk-canadisk samarbeid

  Samarbeidet om god utvikling for innbyggerne i Arktis, oppfyllelse av internasjonale klimaforpliktelser og handel stod sentralt under den canadiske parlamentspresidentens besøk på Stortinget.

 • Slottet sett fra taket på stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Middag på Slottet

  Torsdag 27. oktober 2016 var stortingsrepresentantene invitert til middag på Slottet. Se stortingspresident Olemic Thommessens tale.

 • Ukrainas president Petro Porosjenko besøkte Stortinget 18. oktober. Foto: Stortinget.

  Reformarbeid på agendaen

  Reformprosessen, og den krevende situasjonen i Ukraina, var på agendaen under begge møtene president Petro Porosjenko hadde på Stortinget 18. oktober.

 • Stortingspresident Olemic Thommessen og lederen for Stortingets delegasjon til Europarådet, Ingjerd Schou, deltok på toppmøtet for parlamentspresidenter i Europarådet i Strasbourg, 15.–16. september.

  Toppmøte for parlamentspresidenter

  Hvorfor er det viktig at parlamentspresidenter møtes, og hvilke saker jobber Europarådet med?

 • Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget

  Fri bevegelse og frihandel

  Fri bevegelse av personer stod høyt på dagsordenen under stortingspresidentens offisielle besøk til Sveits.

 • Stortingspresident Olemic Thommessen.

  Deltar på toppmøte for parlamentspresidenter

  Stortingspresident Olemic Thommessen møter nærmere 80 av sine kolleger når han deltar på den europeiske konferansen for parlamentspresidenter i regi av Europarådet 15.–16. september.