Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dette dokument

  • Dokument nr. 15 (1997-1998)
  • Dato: 27.11.1997

Innhold

Liste over spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. 

For å sikre kvaliteten på fremstillingen av tabeller og figurer i spørsmål til skriftlig besvarelse med svar (dokument nr. 15) er disse dokumentene også tilgjengelige i pdf.

Dokument nr. 15:1 (1997-1998). Spørsmål nr. 1-5

Dokument nr. 15:2 (1997-1998). Spørsmål nr. 6-11

Dokument nr. 15:3 (1997-1998). Spørsmål nr. 12-22

Dokument nr. 15:4 (1997-1998). Spørsmål nr. 23-36

Dokument nr. 15:5 (1997-1998). Spørsmål nr. 37-46

Dokument nr. 15:6 (1997-1998). Spørsmål nr. 47-52

Dokument nr. 15:7 (1997-1998). Spørsmål nr. 53-65

Dokument nr. 15:8 (1997-1998). Spørsmål nr. 66-73

Dokument nr. 15:9 (1997-1998). Spørsmål nr. 74-82

Dokument nr. 15:10 (1997-1998). Spørsmål nr. 83-89

Dokument nr. 15:11 (1997-1998). Spørsmål nr. 90-99

Dokument nr. 15:12 (1997-1998). Spørsmål nr. 100-113

Dokument nr. 15:13 (1997-1998). Spørsmål nr. 114-124

Dokument nr. 15:14 (1997-1998). Spørsmål nr. 125-136

Dokument nr. 15:15 (1997-1998). Spørsmål nr. 137-148

Dokument nr. 15:16 (1997-1998). Spørsmål nr. 149-161

Dokument nr. 15:17 (1997-1998). Spørsmål nr. 162-171

Dokument nr. 15:18 (1997-1998). Spørsmål nr. 172-192

Dokument nr. 15:19 (1997-1998). Spørsmål nr. 193-201

Dokument nr. 15:20 (1997-1998). Spørsmål nr. 202-226

Dokument nr. 15:21 (1997-1998). Spørsmål nr. 227-251

Dokument nr. 15:22 (1997-1998). Spørsmål nr. 252-266

Dokument nr. 15:23 (1997-1998). Spørsmål nr. 267-276

Dokument nr. 15:24 (1997-1998). Spørsmål nr. 277-287

Dokument nr. 15:25 (1997-1998). Spørsmål nr. 288-297