Midlertidig

   

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Alternativ 1:

§ 75 bokstav m) og ny bokstav n) skal lyde:

  • m) å naturalisere fremmede;

  • n) å behandle borgerforslag fremsatt på vilkår fastsatt i lov.

  • m) å gje innføddsrett;

  • n) å behandle borgarframlegg som blir sette fram på vilkår fastsette i lov.

Alternativ 2:

§ 75 bokstav m) og ny bokstav n) skal lyde:

  • m) å naturalisere fremmede;

  • n) å behandle borgerforslag.

  • m) å gje innføddsrett;

  • n) å behandle borgarframlegg.

Ny § 79 a skal lyde:

Alle som har stemmerett ved stortingsvalg kan, på vilkår fastsatt i lov, fremsette borgerforslag om stortingsbeslutning.

Alle som har røysterett ved stortingsval kan, på vilkår fastsette i lov, setje fram borgarframlegg om stortingsvedtak.