Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 4 (2012–2013)
  • Dato: 22.03.2013
  • Utgiver: Valgkomiteen
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Stortingets valgkomité har mottatt brev datert 20. mars 2013 fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe med anmodning om endringer i de faste komiteers sammensetning. Følgende endringer foreslås:

Jorodd Asphjell overføres fra helse- og omsorgskomiteen til kommunal- og forvaltningskomiteen.

Håkon Haugli overføres fra kommunal- og forvaltningskomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag gjort følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Jorodd Asphjell er overført fra helse- og omsorgskomiteen til kommunal- og forvaltningskomiteen.

Håkon Haugli er overført fra kommunal- og forvaltningskomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 22. mars 2013

Dag Terje Andersen

leder