Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Avgrens utvalget

Finn innstillinger etter

Justiskomiteen (2)

  • Innst. 27 L (2019-2020)

    Prop. 131 L (2018–2019)

    Innstilling fra justiskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget
  • Innst. 21 L (2019-2020)

    Prop. 142 L (2018–2019)

    Innstilling frå justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)