Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Avgrens utvalget

Finn innstillinger etter

Kommunal- og forvaltningskomiteen (14)

 • Innst. 124 S (2018-2019)

  Dokument 8:246 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi
 • Innst. 123 L (2018-2019)

  Dokument 8:44 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17
 • Innst. 119 S (2018-2019)

  Meld. St. 6 (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Oppgaver til nye regioner
 • Innst. 118 S (2018-2019)

  Prop. 20 S (2018–2019) unntatt kap. 542

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 117 S (2018-2019)

  Prop. 28 S (2018–2019), kap. 490, 491 og 3490

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 116 S (2018-2019)

  Prop. 21 S (2018–2019), kap. 291, 292, 3291 og 3292

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 86 S (2018-2019)

  Dokument 8:238 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner
 • Innst. 85 S (2018-2019)

  Meld. St. 18 (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet 2017
 • Innst. 84 S (2018-2019)

  Dokument 8:3 S (2018–2019), Dokument 8:4 S (2018–2019), Dokument 8:25 S (2018–2019), Dokument 8:29 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om fire representantforslag som omhandler oppheving av sammenslåinger av fylkeskommuner
 • Innst. 74 L (2018-2019)

  Prop. 111 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)
 • Innst. 72 L (2018-2019)

  Prop. 117 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)
 • Innst. 59 S (2018-2019)

  Meld. St. 16 (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2017
 • Innst. 36 L (2018-2019)

  Prop. 5 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)
 • Innst. 16 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)