Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Avgrens utvalget

Finn innstillinger etter

Utenriks- og forsvarskomiteen (22)

 • Innst. 395 S (2017-2018)

  Dokument 8:202 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse eksport av norsk forsvarsmateriell til Tyrkia, oppfordre Tyrkias regjering til å trekke sine militære styrker ut av Syria og øke humanitær bistand til flyktninger fra Afrin-området
 • Innst. 394 S (2017-2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om kampen mot ISIL
 • Innst. 360 S (2017-2018)

  Dokument 8:164 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Knut Arild Hareide, Steinar Ness, Hans Fredrik Grøvan og Per Olaf Lundteigen om utdanningsreformen i Forsvaret
 • Innst. 359 S (2017-2018)

  Prop. 66 S (2017–2018)

  Innstilling frå utenriks- og forsvarskomiteen om Investeringar i Forsvaret og andre saker
 • Innst. 358 S (2017-2018)

  Dokument 5 (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2017
 • Innst. 321 S (2017-2018)

  Dokument 13 (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter til Stortinget fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2017
 • Innst. 320 S (2017-2018)

  Meld. St. 11 (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordisk samarbeid
 • Innst. 222 S (2017-2018)

  Dokument 8:55 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Eirik Sivertsen og Jonas Gahr Støre om en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkningsflyene og den framskutte kampflybasen
 • Innst. 221 S (2017-2018)

  Dokument 8:53 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete, Knut Arild Hareide, Ola Elvestuen, Abid Q. Raja, Willfred Nordlund, Audun Lysbakken og Mona Lill Fagerås om ny gjennomgang av kostnadane og konsekvensane knytt til nedlegginga av Andøya flystasjon – BERIKTIGET
 • Innst. 106 S (2017-2018)

  Dokument 17 (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2016–1. halvår 2017
 • Innst. 105 S (2017-2018)

  Meld. St. 5 (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 104 S (2017-2018)

  Dokument 8:22 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Petter Eide om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser
 • Innst. 103 L (2017-2018)

  Prop. 153 L (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
 • Innst. 93 S (2017-2018)

  Dokument 8:9 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Geir Adelsten Iversen om nedsetjing av eit offentleg utval som skal foreta ein gjennomgang av konsekvensane av at Storbritannia går ut av EU, og Noreg sine alternativ til EØS-avtalen
 • Innst. 92 S (2017-2018)

  Meld. St. 44 (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)
 • Innst. 91 S (2017-2018)

  Dokument 8:23 S (2017–2018)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide og Karin Andersen om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet – BERIKTIGET
 • Innst. 83 S (2017-2018)

  Prop. 12 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 82 S (2017-2018)

  Prop. 24 S (2017–2018), kap. 480

  Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 81 S (2017-2018)

  Prop. 23 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet
 • Innst. 50 S (2017-2018)

  Prop. 2 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet – Landmaktproposisjon
 • Innst. 17 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2018
 • Innst. 7 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)