Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
våren 2019

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
våren 2019

Dokument 8:40 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Geir Pollestad, Heidi Greni, Geir Adelsten Iversen og Nils T. Bjørke om utvidelse av konsesjon for lokalradio på FM-nett

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
våren 2019

Dokument 8:49 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Audun Lysbakken om barnevernløftet II

Behandles av Familie- og kulturkomiteen