Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
13.02.2018

Prop. 29 S (2017-2018)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
27.02.2018

Prop. 169 L (2016-2017)

Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
27.02.2018

Dokument 8:20 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om rettferdig og fattigdomsbekjempende barnetrygd

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
27.02.2018

Dokument 8:45 L (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Jan Bøhler, Maria-Karine Aasen-Svensrud og Hadia Tajik om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge)

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
15.03.2018

Dokument 8:62 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Rigmor Aasrud, Masud Gharahkhani, Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen om krav til tros- og livssynssamfunn i forbindelse med offentlig støtte

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
15.03.2018

Dokument 8:71 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om tiltak mot seksuell trakassering

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
15.03.2018

Dokument 8:75 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrekk om kamp mot seksuell trakassering

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
24.04.2018

Prop. 104 L (2016-2017)

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Behandles av Familie- og kulturkomiteen