Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
05.04.2018

Dokument 8:71 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om tiltak mot seksuell trakassering

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
12.04.2018
05.04.2018

Dokument 8:75 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrekk om kamp mot seksuell trakassering

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
12.04.2018
10.04.2018

Dokument 8:111 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Petter Eide og Karin Andersen om granskning og tiltak for å forhindre dobbeltroller i offentlig barnevern

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
24.04.2018
10.04.2018

Dokument 8:117 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Sandra Borch, Siv Mossleth og Marit Knutsdatter Strand om å utarbeide og iverksette en handlingsplan mot rasisme og diskriminering

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
24.04.2018
24.04.2018

Prop. 104 L (2016-2017)

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
15.05.2018
24.04.2018

Dokument 8:110 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen og Geir Jørgen Bekkevold om en mer ansvarlig spillpolitikk

Behandles av Familie- og kulturkomiteen
07.05.2018