Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
20.11.2019

Meld. St. 1 (2019-2020)

Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2020

Behandles av Finanskomiteen
27.11.2019
20.11.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Statsbudsjettet 2020

Behandles av Finanskomiteen
27.11.2019
20.11.2019

Prop. 1 S Tillegg 2 (2019-2020)

Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering)

Behandles av Finanskomiteen
27.11.2019
20.11.2019

Prop. 1 S Tillegg 1 (2019-2020)

Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.)

Behandles av Finanskomiteen
27.11.2019
26.11.2019

Dokument 8:160 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

Behandles av Finanskomiteen
03.12.2019
06.12.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2020

Behandles av Finanskomiteen
13.12.2019
06.12.2019

Prop. 1 LS (2019-2020)

Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2020

Behandles av Finanskomiteen
13.12.2019
06.12.2019

Prop. 1 LS (2019-2020)

Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2020 - lovsaker

Behandles av Finanskomiteen
13.12.2019
06.12.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

Behandles av Finanskomiteen
13.12.2019
06.12.2019

Prop. 1 S Tillegg 2 (2019-2020)

Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering)

Behandles av Finanskomiteen
13.12.2019