Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
04.06.2020

Prop. 113 L (2019-2020)

Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven

Behandles av Finanskomiteen
12.06.2020
05.06.2020

Dokument 9 (2019-2020)

Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2019

Behandles av Finanskomiteen
12.06.2020
05.06.2020

Meld. St. 22 (2019-2020)

Finansmarkedsmeldingen 2020

Behandles av Finanskomiteen
12.06.2020
05.06.2020

Meld. St. 3 (2019-2020)

Statsrekneskapen 2019

Behandles av Finanskomiteen
12.06.2020
05.06.2020

Prop. 107 LS (2019-2020)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Behandles av Finanskomiteen
19.06.2020
12.06.2020

Dokument 8:95 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om utvidelse av kompensasjonsordningen for næringslivet

Behandles av Finanskomiteen
16.06.2020
12.06.2020

Meld. St. 2 (2019-2020)

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Behandles av Finanskomiteen
19.06.2020
12.06.2020

Prop. 107 LS (2019-2020)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (unntatt kap. 6)

Behandles av Finanskomiteen
16.06.2020
12.06.2020

Prop. 127 S (2019-2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Behandles av Finanskomiteen
12.06.2020

Prop. 126 L (2019-2020)

Endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Behandles av Finanskomiteen
Høsten

Prop. 37 LS (2019-2020)

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014

Behandles av Finanskomiteen
Høsten

Prop. 37 LS (2019-2020)

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014

Behandles av Finanskomiteen
Høsten

Dokument 8:59 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å reversere avgiftsøkninger på alkoholfrie drikkevarer og bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel

Behandles av Finanskomiteen
Høsten

Dokument 8:58 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å fjerne avgiftsfritak på luksus-elbiler og innføre miljøtiltak for folk flest i hele landet

Behandles av Finanskomiteen