Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
23.10.2018

Prop. 98 L (2017-2018)

Endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)

Behandles av Finanskomiteen
23.10.2018

Prop. 104 LS (2017-2018)

Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen)

Behandles av Finanskomiteen
23.10.2018

Prop. 104 LS (2017-2018)

Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen) (Lov-delen)

Behandles av Finanskomiteen
23.10.2018

Prop. 110 L (2017-2018)

Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)

Behandles av Finanskomiteen
23.10.2018

Prop. 114 S (2017-2018)

Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 29. august 2018

Behandles av Finanskomiteen
20.11.2018

Meld. St. 1 (2018-2019)

Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2019

Behandles av Finanskomiteen
27.11.2018
20.11.2018

Prop. 1 S (2018-2019)

Statsbudsjettet 2019

Behandles av Finanskomiteen
27.11.2018
30.11.2018

Prop. 1 LS (2018-2019)

Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2019

Behandles av Finanskomiteen
07.12.2018
30.11.2018

Prop. 1 LS (2018-2019)

Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2019 - lovsaker

Behandles av Finanskomiteen
07.12.2018
30.11.2018

Prop. 1 S (2018-2019)

Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2019

Behandles av Finanskomiteen
07.12.2018
07.12.2018

Prop. 1 S (2018-2019)

Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

Behandles av Finanskomiteen
14.12.2018
29.01.2019

Dokument 8:218 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Hadia Tajik, Karin Andersen, Rigmor Aasrud og Lise Christoffersen om pensjon fra første krone

Behandles av Finanskomiteen
29.01.2019

Prop. 109 L (2017-2018)

Lov om register over reelle rettighetshavere

Behandles av Finanskomiteen
29.01.2019

Dokument 8:10 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken om å sikre at alle, også landets rikeste, bidrar til fellesskapet gjennom gjeninnføring av en rettferdig skatt på arv

Behandles av Finanskomiteen