Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
28.05.2019

Dokument 8:102 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Freddy André Øvstegård om nødvendige endringer i husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale, og andre forsterkinger av den sosiale boligpolitikken

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
04.06.2019
28.05.2019

Prop. 68 L (2018-2019)

Endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
04.06.2019
04.06.2019

Prop. 107 L (2018-2019)

Endringer i kommuneloven 2018 (retting av inkurier m.m.)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
11.06.2019
07.06.2019

Dokument 8:116 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om økt bruk av tre som byggemateriale

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
17.06.2019
07.06.2019

Meld. St. 21 (2018-2019)

Nytt regjeringskvartal

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
17.06.2019
11.06.2019

Prop. 113 S (2018-2019)

Kommuneproposisjonen 2020

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
18.06.2019
11.06.2019

Dokument 8:144 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Freddy André Øvstegård, Sheida Sangtarash, Petter Eide og Lars Haltbrekken om å legge til rette for at alle norske barn av foreldre med IS-tilknytning kan komme til Norge, samt sikre god barnefaglig oppfølging etter hjemkomst til Norge

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
17.06.2019
Høsten

Dokument 8:151 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen