Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
21.11.2019

Meld. St. 28 (2018-2019)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
03.12.2019
21.11.2019

Dokument 8:162 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om avvikling av au pair-ordningen og styrkede rettigheter for au pairene frem til ordningen er avskaffet

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
03.12.2019
21.11.2019

Dokument 8:179 LS (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken og Une Bastholm om midlertidig returstans til Afghanistan, innføring av rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen og en uavhengig tilsynsordning for tvangsretur

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
10.12.2019
21.11.2019

Dokument 8:179 LS (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken og Une Bastholm om midlertidig returstans til Afghanistan, innføring av rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen og en uavhengig tilsynsordning for tvangsretur

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
10.12.2019
21.11.2019

Prop. 141 L (2018-2019)

Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
03.12.2019
21.11.2019

Prop. 6 L (2019-2020)

Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
03.12.2019
28.11.2019

Prop. 2 L (2019-2020)

Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
05.12.2019
03.12.2019

Prop. 134 L (2018-2019)

Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
10.12.2019
03.12.2019

Prop. 139 L (2018-2019)

Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
10.12.2019
10.12.2019

Dokument 8:151 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
17.12.2019
10.12.2019

Dokument 8:154 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om et rettferdig boligmarked

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
17.12.2019
10.12.2019

Dokument 8:155 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Espen Barth Eide, Eirik Sivertsen, Stein Erik Lauvås og Masud Gharahkhani om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
17.12.2019
10.12.2019

Meld. St. 31 (2018-2019)

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
17.12.2019
05.03.2020

Dokument 8:3 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
05.03.2020

Meld. St. 5 (2019-2020)

Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen