Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
05.02.2019

Prop. 32 L (2018-2019)

Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
12.02.2019
05.02.2019

Dokument 8:43 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
12.02.2019
19.02.2019

Dokument 8:237 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torhild Bransdal, Kjell Ingolf Ropstad, Tore Storehaug og Simon Molvær Grimstad om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
05.03.2019
12.03.2019

Dokument 8:55 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å innføre straffebestemmelser i Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
26.03.2019
14.03.2019

Prop. 36 L (2018-2019)

Endringar i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
26.03.2019
02.04.2019

Dokument 8:240 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
11.04.2019
11.04.2019

Prop. 44 L (2018-2019)

Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
Våren

Prop. 116 L (2017-2018)

Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen