Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
20.11.2018

Meld. St. 16 (2017-2018)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2017

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
06.12.2018
27.11.2018

Prop. 111 L (2017-2018)

Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
06.12.2018
27.11.2018

Prop. 117 L (2017-2018)

Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
04.12.2018
29.11.2018

Dokument 8:238 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
06.12.2018
29.11.2018

Meld. St. 18 (2017-2018)

Sametingets virksomhet 2017

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
18.12.2018
29.11.2018

Dokument 8:4 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Ole André Myhrvold, Per Olaf Lundteigen, Heidi Greni, Willfred Nordlund og Trygve Slagsvold Vedum om oppheving av vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
06.12.2018
29.11.2018

Dokument 8:3 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Geir Adelsten Iversen, Heidi Greni, Willfred Nordlund og Trygve Slagsvold Vedum om oppheving av sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
06.12.2018
29.11.2018

Dokument 8:25 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Åslaug Sem-Jacobsen, Kjersti Toppe, Emilie Enger Mehl, Bengt Fasteraune, Heidi Greni, Willfred Nordlund, Trygve Slagsvold Vedum og Steinar Ness om mulighet for oppheving av vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene Hedmark og Oppland, Sogn og Fjordane og Hordaland og Vestfold og Telemark

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
06.12.2018
29.11.2018

Dokument 8:29 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse tvangssammenslåing av fylker

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
06.12.2018
07.12.2018

Prop. 1 S (2018-2019)

Statsbudsjettet 2019

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
14.12.2018
11.12.2018

Meld. St. 6 (2018-2019)

Oppgaver til nye regioner

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
18.12.2018
18.12.2018

Dokument 8:246 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
08.01.2019
våren

Dokument 8:240 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen