Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
03.11.2020

Dokument 8:93 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om å sikre hensynet til barnets beste i utvisningssaker

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
10.11.2020
12.11.2020

Meld. St. 26 (2019-2020)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2019

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
19.11.2020
12.11.2020

Prop. 144 L (2019-2020)

Endringar i burettslagslova mv. (rett til å setje opp ladepunkt for elbil, samanslåing av eigarseksjonssameige)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
19.11.2020
19.11.2020

Meld. St. 5 (2019-2020)

Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
24.11.2020
19.11.2020

Dokument 8:132 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Kari Henriksen, Torstein Tvedt Solberg, Masud Gharahkhani, Eirik Sivertsen og Stein Erik Lauvås om tiltak mot sosial kontroll

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
26.11.2020

Dokument 8:9 S (2020-2021)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om rettslige konsekvenser for velferdsprofitører ved lov-, regel- eller kontraktsbrudd

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
01.12.2020

Dokument 8:5 S (2020-2021)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om evakuering av flyktninger fra Hellas, med bakgrunn i den kritiske Moria-situasjonen, i det omfang norske kommuner har kapasitet til

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
01.12.2020

Prop. 1 S (2020-2021)

Statsbudsjettet 2021

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
08.12.2020
21.01.2021

Meld. St. 30 (2019-2020)

En innovativ offentlig sektor

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
16.02.2021

Meld. St. 31 (2019-2020)

Samisk språk, kultur og samfunnsliv - Digitalisering

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
16.02.2021

Dokument 8:22 S (2020-2021)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Åshild Bruun-Gundersen, Silje Hjemdal, Morten Stordalen, Terje Halleland, Roy Steffensen, Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Bengt Rune Strifeldt og Himanshu Gulati om å frata fylkesmannen og Statens vegvesen innsigelsesrett i plan- og arealsaker

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
januar

Prop. 134 L (2019-2020)

Endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen