Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
24.05.2018

Prop. 65 L (2017-2018)

Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
07.06.2018
24.05.2018

Prop. 45 L (2017-2018)

Endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
31.05.2018
28.05.2018

Prop. 89 L (2017-2018)

Endringer i introduksjonsloven (barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
30.05.2018

Prop. 68 L (2017-2018)

Endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
06.06.2018
31.05.2018

Prop. 46 L (2017-2018)

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
07.06.2018
06.06.2018

Prop. 88 S (2017-2018)

Kommuneproposisjonen 2019

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
13.06.2018