Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
19.11.2019

Dokument 3:12 (2018-2019)

Riksrevisjonens undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
28.11.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Statsbudsjettet 2020

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Høsten 2019

Dokument 3:10 (2018-2019)

Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Høsten 2019

Dokument 3:11 (2018-2019)

Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen