Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
Høsten 2018

Dokument 12:7 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Karin Andersen, Sveinung Rotevatn og Trine Skei Grande om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Høsten 2018

Dokument 12:21 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, Jette F. Christensen, Truls Wickholm og Heidi Nordby Lunde om endring i §§ 1, 3, 4 til 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om å endre statsform til republikk)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Høsten

Dokument 3:8 (2017-2018)

Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Høsten

Dokument 3:9 (2017-2018)

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Høsten

Dokument 3:10 (2017-2018)

Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Høsten

Dokument 3:11 (2017-2018)

Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Høsten

Dokument 3:12 (2017-2018)

Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen