Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
11.12.2018

Prop. 1 S (2018-2019)

Statsbudsjettet 2019

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
18.12.2018
15.01.2019

Dokument 1 (2018-2019)

Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll - budsjettåret 2017

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.01.2019

Dokument 12:37 (2015-2016)

Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring i § 108 («det samiske folket» erstattar omgrepet «den samiske folkegruppa»)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.01.2019

Dokument 12:25 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Karin Andersen om ny § 111 i Grunnloven (levestandard og helse)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.01.2019

Dokument 12:26 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Abid Q. Raja, Snorre Serigstad Valen og Karin Andersen om ny § 111 (om at de marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.01.2019

Dokument 12:21 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, Jette F. Christensen, Truls Wickholm og Heidi Nordby Lunde om endring i §§ 1, 3, 4 til 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om å endre statsform til republikk)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.01.2019

Dokument 12:41 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe og Helge Thorheim om ny § 111 første ledd (de marine ressurser)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.01.2019

Dokument 12:27 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås, Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø om ny § 107 (grunnlovfesting av retten til bolig)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.01.2019

Dokument 12:28 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Helga Pedersen, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes og Abid Q. Raja om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.01.2019

Dokument 12:42 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om ny § 111 andre ledd (om støy)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.01.2019

Dokument 12:24 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Ingrid Heggø, Knut Storberget, Odd Omland, Torgeir Knag Fylkesnes, Geir Pollestad, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Jette F. Christensen, Abid Q. Raja og Line Henriette Hjemdal om endring i § 112 (om vern av matjordressursene)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.01.2019

Dokument 12:9 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Karin Andersen og Abid Q. Raja om ny § 111 (levestandard og helse)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.01.2019

Dokument 12:10 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen og Abid Q. Raja om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.01.2019

Dokument 12:7 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Karin Andersen, Sveinung Rotevatn og Trine Skei Grande om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.01.2019

Dokument 12:2 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell om å grunnlovfeste allemannsretten

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.01.2019

Dokument 12:1 (2014-2015)

Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Helga Pedersen, Abid Q. Raja, Hans Fredrik Grøvan, Karin Andersen, Rasmus Hansson, Gunvor Eldegard og Jette F. Christensen om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
15.01.2019

Dokument 12:23 (2015-2016)

Grunnlovsframlegg frå Ingrid Heggø, Helga Pedersen, Martin Kolberg, Knut Storberget, Pål Farstad, Geir Pollestad, Jette F. Christensen, Abid Q. Raja, Line Henriette Hjemdal og Martin Henriksen om ny § 112 a (om at dei marine ressursane høyrer fellesskapet til)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
29.01.2019

Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2018

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
29.01.2019

Dokument 3:4 (2018-2019)

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
29.01.2019

Dokument 3:2 (2018-2019)

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2017

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen