Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
01.12.2020

Dokument 8:145 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen og Erlend Wiborg om forenklinger for bobiler i Norge

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
14.12.2020
27.11.2020

Prop. 1 S (2020-2021)

Statsbudsjettet 2021

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
04.12.2020
17.11.2020

Dokument 8:142 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Espen Barth Eide, Runar Sjåstad, Steinar Karlstrøm, Torstein Tvedt Solberg og Åsunn Lyngedal om utvikling av en helhetlig infrastruktur for landstrøm og alternative drivstoff i alle større havner

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
24.11.2020
10.11.2020

Prop. 101 LS (2019-2020)

Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
10.11.2020

Prop. 101 LS (2019-2020)

Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
03.11.2020

Dokument 8:110 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen og Hans Andreas Limi om å opprette Nye Baner AS

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
10.11.2020
03.11.2020

Dokument 8:119 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth, Willfred Nordlund og Sandra Borch om fungerende person- og varetransport i distriktene

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
10.11.2020