Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
10.12.2019

Prop. 23 S (2019-2020)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
17.12.2019
10.12.2019

Prop. 22 S (2019-2020)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
17.12.2019
10.12.2019

Dokument 8:6 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen og Jenny Klinge om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
14.01.2020