Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
05.02.2020

Meld. St. 27 (2018-2019)

Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
11.12.2019

Prop. 13 S (2019-2020)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
17.12.2019
11.12.2019

Prop. 17 S (2019-2020)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
17.12.2019
11.12.2019

Prop. 24 S (2019-2020)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
17.12.2019
11.12.2019

Prop. 23 S (2019-2020)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
17.12.2019