9.9 Kap. 587 Statens bygningstekniske etat

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Avdeling for sentral godkjenning av foretak med ansvarsrett i byggesaker i Statens bygningstekniske etat skal flyttes fra Oslo til Gjøvik innen 1. januar 2012. I den forbindelse vil det i 2011 påløpe kostnader, i hovedsak knyttet til planlegging av flytteprosessen, etableringskostnader, rekruttering av ansatte og kostnader i forbindelse med omstillingsavtaler.

På bakgrunn av dette foreslås bevilgingen på posten økt med 7,7 mill. kroner, fra 55,8 mill. kroner til 63,5 mill. kroner i 2011.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener regjeringens forslag til økning av driftsutgiftene viser at vedtaket om å flytte den nevnte avdelingen var uklok. Disse medlemmer mener denne økningen ikke vil være tilstrekkelig for å bygge opp denne avdelingen fra grunnen av, ettersom kun én av 22 ansatte fortsetter etter at avdelingen er blitt flyttet fra Oslo til Gjøvik, jf. oppslag i NRK 11. mai 2011.