Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 3. desember 2012

Marianne Aasen

leder og ordf. for kap. 200

Elisabeth Aspaker

ordf. for kap. 225, 227, 228 og 3225

Tor Bremer

ordf. for kap. 260

Dagrun Eriksen

ordf. for kap. 221, 1590 og 4590

Svein Gjelseth

ordf. for kap. 283, 310, 1022, 1023, 1137, 1592, 4022, 4592 og 5610

Mette Hanekamhaug

ordf. for kap. 229, 230, 3229 og 3230

Svein Harberg

ordf. for kap. 257, 2410, 5310 og 5617

Stine Renate Håheim

ordf. for kap. 220, 222, 223, 224, 3220, 3222 og 3224

Tord Lien

ordf. for kap. 280, 287, 1020, 1021, 3280, 3287, 4020 og 4021

Heidi Sørensen

ordf. for kap. 255 og 284

Bente Thorsen

ordf. for kap. 258, 1591 og 4591

Henning Warloe

ordf. for kap. 285, 288, 920 og 3288

Truls Wickholm

ordf. for kap. 252, 253, 254, 256, 276 og 3256

Anne Tingelstad Wøien

ordf. for kap. 226

Karin Yrvin

ordf. for kap. 270, 281 og 3281