Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2 og 3)

Til Stortinget

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområdene 2 Familie og forbruker og 3 Kultur, ved Stortingets vedtak 13. oktober 2012, jf. Innst. 1 S (2012–2013).

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 6. desember 2012

Gunn Karin Gjul

leder og ordf. for kap. 300, 800 og 3300

Rannveig Kvifte Andresen

ordf. for kap. 231, 322, 339, 840, 849, 3322 og 3339

Olov Grøtting

ordf. for kap. 315, 844 og 845

Linda C. Hofstad Helleland

ordf. for kap. 841, 842, 2530 og 3842

Solveig Horne

ordf. for kap. 857, 858, 860, 862, 865 og 3858

Øyvind Håbrekke

ordf. for kap. 324, 326, 337, 846, 850, 852, 859, 3324, 3326, 3846 og 3859

Øyvind Korsberg

ordf. for kap. 335

Kåre Simensen

ordf. for kap. 314, 320, 866, 867, 868 og 3320

Arild Stokkan-Grande

ordf. for kap. 323, 334, 843, 3323 og 3334

Olemic Thommessen

ordf. for kap. 329 og 3329

Ib Thomsen

ordf. for kap. 328

Lene Vågslid

ordf. for kap. 321, 853, 854, 855, 856, 3855 og 3856