Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken (MERK: Innstillingen ble korrigert på enkelte punkter under debatten den 12. juni 2013.)

Dette dokument

  • Innst. 420 S (2012–2013)
  • Kildedok: Meld. St. 25 (2012–2013)
  • Dato: 05.06.2013
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 16

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 5. juni 2013

Ine M.Eriksen Søreide

Snorre Serigstad Valen

leder

ordfører