Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2014

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 28. november 2013

Hans Olav Syversen

Siri A. Meling

leder

ordfører