Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)

Til Stortinget

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområde 15.

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 2. desember 2013

 

Kari Kjønaas Kjos

leder og ordf. for kap. 716, 718, 734, 763, 3716 og 3718

 

Olaug V. Bollestad

ordf. for kap. 761, 2756 og 2790

Freddy de Ruiter

ordf. for kap. 781 og 2755

Ruth Mari Grung

ordf. for kap. 722, 2752 og 3722

Kristin Ørmen Johnsen

ordf. for kap. 732, 780 og 3732

Ketil Kjenseth

ordf. for kap. 701, 703 og 733

Tove Karoline Knutsen

ordf. for kap. 721, 725, 782 og 3725

Audun Lysbakken

ordf. for kap. 702, 710, 719 og 3710

Torgeir Micaelsen

ordf. for kap. 712, 723 og 3723

Harald T. Nesvik

ordf. for kap. 2751

Elisabeth Røbekk Nørve

ordf. for kap. 700, 720, 2711 og 3720

Sveinung Stensland

ordf. for kap. 750, 751 og 3750

Kjersti Toppe

ordf. for kap. 711, 713, 715, 3713 og 3715

Tone Wilhelmsen Trøen

ordf. for kap. 724, 726, 783 og 3724

Karianne O. Tung

ordf. for kap. 728, 762 og 770

Morten Wold

ordf. for kap. 729, 764 og 769