Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 4. desember 2014

Geir Pollestad

leder og ordf. for kap. 900, 1100, 3900 og 4100

Harald Eivind Bakke

ordf. for kap. 1138, 1149 og 4138

Frank Bakke-Jensen

ordf. for kap. 903, 922, 1142, 3903 og 4142

Else-May Botten

ordf. for kap. 950, 2429, 2460, 3950, 3961, 5329, 5460, 5614 og 5629

Pål Farstad

ordf. for kap. 905, 1112, 1139, 1148, 3905 og 4112

Ingunn Foss

ordf. for kap. 924, 930,1115, 1144 og 4115

Gunnar Gundersen

ordf. for kap. 911, 1141 og 3911

Ingrid Heggø

ordf. for kap. 936, 3936, og 5650

Line Henriette Hjemdal

ordf. for kap. 910, 915, 1161, 3910 og 4162

Øyvind Korsberg

ordf. for kap. 909, 917, 919 og 3917

Odd Omland

ordf. for kap. 906, 923, 2421, 3906, 5325og 5625

Jørund Rytman

ordf. for kap. 901, 902, 3901 og 3902

Knut Storberget

ordf. for kap. 1150, 1151 og 4150

Ove Bernt Trellevik

ordf. for kap. 904, 924, 930 og 3904