Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskaps-departementet (rammeområde 2 og 3)

Til Stortinget

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Hege Haukeland Liadal, Sonja Mandt, Arild Grande og Rigmor Aasrud, fra Høyre, lederen Svein Harberg, Kårstein Eidem Løvaas og Mette Tønder, fra Fremskrittspartiet, Morten Stordalen og Ib Thomsen, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområdene 2 Familie og forbruker og 3 Kultur, ved Stortingets vedtak 16. oktober 2014, jf. Innst. 1 S (2014–2015) og referat 4. november 2014, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2014–2015).

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 3. desember 2014

Svein Harberg

leder og ordf. for kap. 300, 800 og 3300

Geir Jørgen Bekkevold

ordf. for kap. 324, 326, 337, 846, 850, 852, 859, 3324, 3326 og 3859

Arild Grande

ordf. for kap. 334, 335 og 3334

Hege Haukeland Liadal

ordf. for kap. 314, 320, 321, 323, 866, 867, 868, 3320 og 3323

Kårstein Eidem Løvaas

ordf. for kap. 315, 339 og 3339

Sonja Mandt

ordf. for kap. 231, 845, 853, 854, 855, 856, 3855 og 3856

Morten Stordalen

ordf. for kap. 857, 858, 860, 862, 865 og 3858

Ib Thomsen

ordf. for kap. 322, 328, 329, 3322 og 3329

Mette Tønder

ordf. for kap. 840, 841, 842, 2530 og 3842

Rigmor Aasrud

ordf. for kap. 843, 844 og 849